Đèn sấy mảng lớn

Máy sấy UV Dymax BlueWave MX-250 LED Flood-Curing System

 • Mã sản phẩm: Dymax MX-250
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Máy sấy UV Dymax BlueWave LED Flood-Curing Systems

 • Mã sản phẩm: Dymax BlueWave
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Máy sấy UV Dymax BlueWave AX-550

 • Mã sản phẩm: Dymax Bluewave AX-550
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Máy sấy UV – Dymax 5000-EC Flood Lamp

 • Mã sản phẩm: Dymax 5000-EC
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Máy sấy UV Dymax 2000-EC Series UV Flood Systems

 • Mã sản phẩm: Dymax 2000-EC
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết

Máy sấy keo UV – sấy chùm – Dymax 1200-EC Series

 • Mã sản phẩm: Dymax 1200-EC
 • Nhà sản xuất: Dymax
 • Bảo hành: 1 year from purchase date
Xem chi tiết