Hệ thống máy sấy keo UV

Hệ thống sấy khô bằng tia UV tích hợp vào dây chuyền ICUV-200

 • Mã sản phẩm: ICUV-200
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: L1800 x W1080 x H1300 (mm)
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-8000

 • Mã sản phẩm: FUV-8000
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 200 x 1100 x 120 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-7400

 • Mã sản phẩm: FUV-7400
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 400 x 250 x 50 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-1050

 • Mã sản phẩm: FUV-1050
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 400 x 350 x 40 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-400

 • Mã sản phẩm: FUV-400
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 450 x 130 x 120 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-300

 • Mã sản phẩm: FUV-300
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 350 x 130 x 120 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-200

 • Mã sản phẩm: FUV-200
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 250 x 130 x 120 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-100

 • Mã sản phẩm: FUV-100
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 130 x 130 x 120 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-40

 • Mã sản phẩm: FUV-40
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

FUV-50

 • Mã sản phẩm: FUV-50
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 150 x 90 x 120 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

SUV-800L – Hệ thống sấy điểm UV

 • Mã sản phẩm: SUV-800L
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 180 x 160 x 130 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

SUV-400L – Hệ thống sấy điểm UV

 • Mã sản phẩm: SUV-400L
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 160 x 92 x 140 mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết