Đổ khuôn - Kết vỏ

Mã sản phẩm: TIA241GF

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 3.2 kg 300oz/ 16kg Pail

Thời hạn sử dụng: 270 ngày

Mã sản phẩm: Momentive RTV167

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 85ml/333ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Everwide JC832

Nhà sản xuất: Everwide

Quy cách đóng gói: 30 ml

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: Momentive RTV162

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 85ml/ 300ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Araldite 2023-30

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Mã sản phẩm: Araldite 2023-10

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Mã sản phẩm: Araldite 2023-60

Nhà sản xuất: Huntsman

Quy cách đóng gói: 380ml/ pale/ thùng phi

Thời hạn sử dụng: 24 tháng ở 2 – 8°C

Mã sản phẩm: Everwide JC711-6

Nhà sản xuất: Everwide

Quy cách đóng gói: 30 ml/ 300 ml

Thời hạn sử dụng: 8 tháng

Mã sản phẩm: Dymax 4-20418

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 30g/ 1L

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: Dymax 6-630

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 10G

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: Dymax 431-T

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 30g

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: Dymax 9008-R

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 30g

Thời hạn sử dụng: 8 tháng

Trang 1 trên 3123