Chất tẩy dầu mỡ

Mã sản phẩm: 3M Novec 7300

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 12 LB/ 5.4kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Coventry 12855

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L

Thời hạn sử dụng: 2 năm

Mã sản phẩm: Coventry 12803

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 1 gal/ 3.8L

Thời hạn sử dụng: 2 năm

Mã sản phẩm: MXBON 2201

Nhà sản xuất: Cartell

Quy cách đóng gói: 50ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 49280

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 500 chiếc chổi lau trong một túi

Thời hạn sử dụng: 5 năm

 

Mã sản phẩm: 50-3-100

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.080"/2.0mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Mã sản phẩm: 50-3-25

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.080"/2.0mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Mã sản phẩm: 50-4-100

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.110"/2.8mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Mã sản phẩm: 50-4-25

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.110"/2.8mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Mã sản phẩm: 50-6-25

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.210"/5.3mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Mã sản phẩm: 5-100L

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.050"/1.3mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Mã sản phẩm: 5-25L

Nhà sản xuất: Chemtronics

Quy cách đóng gói: 0.050"/1.3mm

Thời hạn sử dụng: 2 năm

 

Trang 1 trên 3112345...102030...Trang cuối »