Chất kết dính

Mã sản phẩm: MXBON 21454

Nhà sản xuất: Cartell

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: LOCTITE FT 220

Nhà sản xuất: Henkel

Quy cách đóng gói: 20g

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: SnapSil CXE16-0226B

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive RTV167

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 85ml/333ml

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: SnapSil TN3005

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 100G Tube/ 333ml cartridge/ 18kg pail

Thời hạn sử dụng:

 

Mã sản phẩm: Mometive ECC3051S

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1kg /18kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive ECC3011

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 1kg /18kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TSE382

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 333ml cartridge / 25kg pail

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TSE392

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 333ml cartridge / 25kg pail

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Momentive TSE322

Nhà sản xuất: Momentive

Quy cách đóng gói: 310ml/1 kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Everwide PUV2412-B

Nhà sản xuất: Everwide

Quy cách đóng gói: 30 ml/ 10ml/ 5ml

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Mã sản phẩm: EVERWIDE 9023

Nhà sản xuất: Everwide

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 1 year

Trang 1 trên 2912345...1020...Trang cuối »