Bảo trì và sửa chữa

3M Scotch 2234 Băng cao su sửa chữa vỏ cáp

 • Mã sản phẩm: 3M 2234
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 1.83 m * 50.8 mm
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
Xem chi tiết

Lớp phủ Silicone SilFORT* TAC2000 Coating

 • Mã sản phẩm: SilFORT TAC2000
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: 16kg Pail
 • Thời hạn sử dụng: 1 year
Xem chi tiết

MXBON GEL REMOVER

 • Mã sản phẩm: MXBON GEL REMOVER
 • Nhà sản xuất: Cartell
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Freez-It ES1050

 • Mã sản phẩm: ES1050
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 10 oz/ 283 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Freez-It ES1550

 • Mã sản phẩm: ES1550
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 15 oz/ 425 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Freez-It Antistat ES1051

 • Mã sản phẩm: ES1051
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 10 oz/ 283 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Chemtronics Freez-It Antistat ES1551

 • Mã sản phẩm: Chemtronics ES1551
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 15 oz/ 425 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Arctic Blast™ Freeze Spray ES1054

 • Mã sản phẩm: ES1054
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 10 oz/ 283 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Arctic Blast™ Antistat Freeze Spray ES1055

 • Mã sản phẩm: ES1055
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 10 oz/ 283 g aerosol
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

CircuitWorks Conductive Pen CW2200MTP

 • Mã sản phẩm: CW2200MTP
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8.5 g (.03 oz.) pen, blister packed
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

CircuitWorks Conformal Coating Remover Pen CW3500

 • Mã sản phẩm: CW3500
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 9 g (0.32 oz.) pen on blister card
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

CircuitWorks Flex Conductive Pen CW2900

 • Mã sản phẩm: CW2900
 • Nhà sản xuất: Chemtronics
 • Quy cách đóng gói: 8.5 g (.03 oz.) pen, blister packed
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết