Băng dính sợi

Băng dán cường lực Scotch Filament 890RCT

 • Mã sản phẩm: 3M 890RCT
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 546.8 yd/ 60.15 yd chiều dài và 48 mm/ 60 mm chiều rộng
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Filament 890MSR

 • Mã sản phẩm: 3M 890MSR
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12mm/ 18mm/ 24mm/ 36mm/ 48mm chiều rộng
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Filament 893

 • Mã sản phẩm: 3M 893
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 330m
 • Thời hạn sử dụng: 24 months
Xem chi tiết

Băng dán Scotch® Filament Tape 8988

 • Mã sản phẩm: 3M 8988
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 330m chiều dài and 0.47in/ 0.7in chiều rộng
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán sợi tơ Scotch 8916V Clean Removal

 • Mã sản phẩm: 3M 8916V
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng dán sợi tơ Scotch 8915 Clean Removal

 • Mã sản phẩm: 3M 8915
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 110m
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

Băng keo sợi tơ 3M Scotch 898

 • Mã sản phẩm: 3M 898
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m/ 110m/ 330m
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

3M Scotch 8981 – Băng dính sợi thủy tinh

 • Mã sản phẩm: 3M 8981
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 55m hoặc 330m/cuộn
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết