Băng dính polyester

Băng dính hai mặt 3M™ L1+DCP, Trong, 100 mm x 10 m, 0.09 mm

 • Mã sản phẩm: UU004902696 L1+DCP 1000MM X 230M
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng dính hai mặt hai lớp lót 3M 93005LE

 • Mã sản phẩm: 3M 93005LE
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

3M™ Polyester Tape 8991

 • Mã sản phẩm: 8991
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 65.8m
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Polyester Tape 8992

 • Mã sản phẩm: 8992
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Clear Polyester Label Product FM1542

 • Mã sản phẩm: FM1542
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Outdoor UL Recognized Polyester Overlaminate Durable Label Material OFM010N

 • Mã sản phẩm: OFM010N
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 24 tháng
Xem chi tiết

3M™ Overlaminate Label Material 7744FL

 • Mã sản phẩm: 7744FL
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Polyester Overlaminating Films 7730FL

 • Mã sản phẩm: 7730FL
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Low Outgassing Tape 6670

 • Mã sản phẩm: 6670
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 0.75" x 110yds
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

3M™ Very Low Outgassing Polyester Seal Tape 6690SP

 • Mã sản phẩm: 6690SP
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Very Low Outgassing Polyester Seal Tape 6692

 • Mã sản phẩm: 6692
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M™ Low Outgassing Polyester Tape 8333

 • Mã sản phẩm: 8333
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết