Băng dính

Mã sản phẩm: 3M 93005LE

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 3M AB5050HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 210mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5030HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 300mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5020HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 300mm x 15m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M AB5010HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 210mm x 5m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M EMI AB5100HF

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 11.969" x 8.268"

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M 4905

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 48 in x 36 yds

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Mã sản phẩm: 3M Scotch 600

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 1/2 X 72yd

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Mã sản phẩm: 3M 4229P

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 12mm x 10m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M 90775

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 12mm x 0.8mm x 50m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M 244

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: Độ dài tiêu chuẩn: 50m

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mã sản phẩm: 3M 8981

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 55m hoặc 330m/cuộn

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Trang 1 trên 2112345...1020...Trang cuối »