Uralite

HB Fuller Uralite FH-3140 – Keo Urethane

  • Mã sản phẩm: FH-3140
  • Nhà sản xuất:
  • Quy cách đóng gói: A: 1kg, B: 0.5kg
  • Thời hạn sử dụng: 1 year from date of manufacture
Xem chi tiết

HB Fuller Uralite FH-3530 – Keo Urethane

  • Mã sản phẩm: FH-3530
  • Nhà sản xuất:
  • Quy cách đóng gói: A: 1kg, B: 0.5kg
  • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết