Afinitica

Keo dán nhanh không mùi không bám khói trắng BX05

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Keo dán nhanh không mùi không bám khói trắng BX03

 • Mã sản phẩm: BX03
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 20g/ 50g/ 500g
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Keo dán nhanh không mùi không bám khói trắng BX01

 • Mã sản phẩm: BX01
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 20g/ 50g/ 500g
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Keo dán nhanh một thành phần gốc ECA AF06

 • Mã sản phẩm: AF06
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 20g/ 50g/ 500g
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Keo dán nhanh một thành phần gốc ECA AF04

 • Mã sản phẩm: AF04
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 20g/ 50g/ 500g
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Keo dán nhanh một thành phần gốc ECA AF02

 • Mã sản phẩm: AF02
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 20g/ 50g/ 500g
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết