Bigrep

Máy in 3D BigRep One

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BigRep Studio

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PRO HT – BLACK

 • Mã sản phẩm: PRO HT - Black
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 0.75 / 2.5 / 4.5 / 8.0 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PRO HT – NATURE

 • Mã sản phẩm: PRO HT - Nature
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.5 / 4.5 / 8.0 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PRO HT – SILVER

 • Mã sản phẩm: PRO HT - Silver
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.5 / 4.5 / 8.0 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PRO HS – BASALT

 • Mã sản phẩm: PRO HS - Basalt
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.5 / 4.5 / 8.0 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PRO HS – NATURE

 • Mã sản phẩm: PRO HS - Nature
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.5 / 4.5 / 8.0 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PLA – PURPLE

 • Mã sản phẩm: PLA - PURPLE
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.3 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PLA – BLUE

 • Mã sản phẩm: PLA - BLUE
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.3 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PLA – Red-Orange

 • Mã sản phẩm: PLA - Red-Orange
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.3 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PLA – White

 • Mã sản phẩm: PLA - White
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.3 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

BIGREP 3D PRINTER FILAMENT – PLA – Black

 • Mã sản phẩm: PLA -Black
 • Nhà sản xuất: Bigrep
 • Quy cách đóng gói: 2.3 Kg
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết