Novec

3M Novec là dòng sản phẩm với đa dạng các sản phẩm của 3M. Mỗi sản phẩm có các công thức và tính chất riêng nhưng các sản phẩm thuộc 3M Novec đều được chế tạo để mang đến một giải pháp thông minh, an toàn và ổn định trong các ngành công nghiệp sản xuất nhất định.

Sản phẩm của 3M Novec bao gồm dung dịch tẩy rửa sử dụng trong điện tử, dung dịch truyền nhiệt, bảo vệ bề mặt trước nhiệt độ cao, lớp phủ bề mặt – các giải pháp cao cấp thay thế các linh kiện cách điện bằng các hóa chất đặc dụng.

WB2101: Nước Tẩy Rửa Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: GLUDITEC WB2101
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: 20kg/barrel,25 kg/barrel,200kg/barre,5 gallons/barrel
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

COVEN FP2173DE: Nước Tẩy Rửa Điện Tử Thân Thiện Môi Trường

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2173DE
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

3M Fluorinert Electronic Liquid FC-72

 • Mã sản phẩm: FC-72
 • Nhà sản xuất: 3M
 • Quy cách đóng gói: 12.3 L/ 3.79 L
 • Thời hạn sử dụng: 36 tháng
Xem chi tiết

3M Novec 649 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 649
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 113.56 L/ 208.2 L/ 3.79 L/ 10.78 L
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

3M Fluorinert Electronic Liquid FC-40

 • Mã sản phẩm: FC-40
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 13.638 L/ 12.303 L/ 2.84 L
 • Thời hạn sử dụng: 60 tháng
Xem chi tiết

3M Fluorinert Electronic Liquid FC-3283

 • Mã sản phẩm: FC-3283
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 208 L/ 118.29 mL/ 12.303 L/ 2.839 L
 • Thời hạn sử dụng: 3 năm
Xem chi tiết

3M Fluorinert Electronic Liquid FC-3284

 • Mã sản phẩm: FC-3284
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 3.79 L/ 12.303 L/ 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 3 năm
Xem chi tiết

3M Novec 71D90 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 71D90
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: Chai 1-gallon/ Thùng 55-gallon
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7700 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7700
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12.3 L/ 3.79 L/ 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7500 Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7500
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 12.3 L/ 3.79 L/ 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

3M Novec 7200DL Engineered Fluid

 • Mã sản phẩm: 7200
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 208.2 L
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết