Novec

3M Novec là dòng sản phẩm với đa dạng các sản phẩm của 3M. Mỗi sản phẩm có các công thức và tính chất riêng nhưng các sản phẩm thuộc 3M Novec đều được chế tạo để mang đến một giải pháp thông minh, an toàn và ổn định trong các ngành công nghiệp sản xuất nhất định.

Sản phẩm của 3M Novec bao gồm dung dịch tẩy rửa sử dụng trong điện tử, dung dịch truyền nhiệt, bảo vệ bề mặt trước nhiệt độ cao, lớp phủ bề mặt – các giải pháp cao cấp thay thế các linh kiện cách điện bằng các hóa chất đặc dụng.

Mã sản phẩm: 3M Novec 7300

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 12 LB/ 5.4kg

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 1700

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 4 năm

 

Mã sản phẩm: 1702

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 4 năm

 

Mã sản phẩm: 71IPA

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 1710

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 4 năm

 

Mã sản phẩm: 1901

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Mã sản phẩm: 1902

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Mã sản phẩm: 1904

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Mã sản phẩm: 1908

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Mã sản phẩm: 27002

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Mã sản phẩm: 2701

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Mã sản phẩm: 2704

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng: 2 years

 

Trang 1 trên 3123