Gluditec

COVEN FP4001 Immersion Cooling Fluids – Thay thế cho dung dịch làm mát 3M Novec

 • Mã sản phẩm: COVEN FP4001
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 20kg/ Thùng 200kg/ Bao bì tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP4000 Immersion Cooling Fluids – Thay thế 3M Novec 7100

 • Mã sản phẩm: COVEN FP4000
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 20kg/ Thùng 200kg/ Bao bì tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP3101UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2704

 • Mã sản phẩm: FP3101UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3101 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1904

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3104
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3103UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2708

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3103UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3102 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1700

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3102
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3102UV – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 2701

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3102UV
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Can 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN FP3103 – Nano Conformal Coating – Thay thế 3M Novec 1908

 • Mã sản phẩm: COVEN FP3103
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Lon 8kg
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm
Xem chi tiết

COVEN NP2103 Non PFAS Cleaner – Thay thế 3M Novec 72 DE, 71DE & 73DE

 • Mã sản phẩm: COVEN NP2103
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 35kg/ Thùng 255kg/ Tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP2102 Flux Remover – Thay thế 3M Novec 71DA

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2102
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 35kg/ Thùng 255kg/ Tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP2104 Heavy-duty Cleaner – Thay thế 3M Novec 72DE

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2104
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 35kg/ Thùng 255kg/ Tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

COVEN FP2103 Light Cleaner – Thay thế 3M Novec 7100

 • Mã sản phẩm: COVEN FP2103
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói: Thùng 35kg/ Thùng 255kg/ Tùy chỉnh
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết