Exterior Assembly Solutions

Sơn phủ cứng SilFORT* PHC587C2

 • Mã sản phẩm: PHC587C2
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: Thùng 180 kg/ thùng 25 kg
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Sơn phủ cứng SilFORT AS4700

 • Mã sản phẩm: AS4700
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói: Thùng thép 25 kg
 • Thời hạn sử dụng: 10 tháng
Xem chi tiết

Keo Epoxy cường lực Scotch-Weld 3M LSB60NS

 • Mã sản phẩm: LSB60NS
 • Nhà sản xuất:
 • Quy cách đóng gói: 18.93 liter /208.2 liter /400ml
 • Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Xem chi tiết

HARDLOC G-53-05 – Keo Acrylic hai thành phần

 • Mã sản phẩm: G-53-05
 • Nhà sản xuất: Denka
 • Quy cách đóng gói: 2.5kg can
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết