Hợp chất dẫn nhiệt & lấp gap

BERGQUIST GAP FILLER TGF 3010APS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 3 months
Xem chi tiết

BERGQUIST GAP FILLER TGF 3010APS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết

BERGQUIST GAP FILLER TGF 3010APS

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Henkel
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Xem chi tiết

TIM4201-4.0 – Kem tản nhiệt cách điện một thành phần

 • Mã sản phẩm:
 • Nhà sản xuất: Gluditec
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Xem chi tiết

Vật liệu silicone tản nhiệt/ phủ lấp TIA225GF

 • Mã sản phẩm: TIA225GF
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Vật liệu tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt Silcool TIA223G-DG

 • Mã sản phẩm: TIA223G-DG
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA265GF (XE14-D0034)

 • Mã sản phẩm: TIA265GF (XE14-D0034)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool* TIA282GF (XE14-TM009)

 • Mã sản phẩm: TIA282GF (XE14-TM009)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt SilCool TIA241GF

 • Mã sản phẩm: TIA241GF
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Tấm Silicone tản nhiệt/ lấp phủ bề mặt TIA268GF (XE14-C7413)

 • Mã sản phẩm: SilCool* TIA268GF (XE14-C7413)
 • Nhà sản xuất: Momentive
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết