Băng keo dẫn nhiệt

Băng keo dẫn điện là phương tiện dẫn nhiệt trong hệ thống tản nhiệt yêu cầu cao cả về khả năng dẫn nhiệt và gắn kết về mặt cơ học.
Băng keo dẫn nhiệt thường được sử dụng thay thế cho các loại đinh ốc sử dụng phương pháp cơ khí, giúp giảm thiểu chi phí tổng thể cho quá trình sản xuất.
#Hệ thống tản nhiệt  #Băng keo tản nhiệt #Thermal Tape

Băng keo dẫn nhiệt Li98

 • Mã sản phẩm: Li98
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 0.15 or 0.25mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt Li2000A

 • Mã sản phẩm: Li2000A
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 0.20mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt Li98C

 • Mã sản phẩm: Li98C
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 0.15 or 0.25mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt Liv2

 • Mã sản phẩm: Liv2
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt Li98CN

 • Mã sản phẩm: Li98CN
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 0.18mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt Li98P

 • Mã sản phẩm: Li98P
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 0.12-0.14mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt Li2000

 • Mã sản phẩm: Li2000
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói: 0.15 or 0.25mm
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

Băng keo dẫn nhiệt lớp keo Acrylic hai mặt TGJTC25

 • Mã sản phẩm: TGJTC25
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 months
Xem chi tiết

Băng keo nhôm đen, dẫn nhiệt TGJTCA06B

 • Mã sản phẩm: TGJTCA06B
 • Nhà sản xuất: t-Global
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết